Om

Så går en PST behandling till

PST-terapi och samtalsterapi

 

Telefon 073-200 70 77 mail: marie.gustafsson@pstreatment.com

PST - Privat Undermedveten Terapi

Private Subconscious mind Therapy

Människan har en otrolig förmåga att självläka när saker och ting blir fel. Vi hittar automatiskt vår balans igen. Men ibland fungerar inte självläkningen, en obearbetad upplevelse kan ha blockerat korrigeringssystemet.

 

Sinnet består av ett undermedvetet och ett förmedvetet och i det undermedvetna sinnet finns allt som vi har upplevt. PST terapi arbetar med att lösgöra orsaken till symtomen, som vi kan ha psykiskt eller fysiskt, så att vi kan återgå till psykisk välhälsa och balans.

 

PST arbetar med de grundläggande principerna som ligger bakom olika symtom, vilka har att göra med olösta känslor. Forskning har visat att sinnet och kroppen i princip alltid är starkt sammankopplade.

Om Marie

Marie är en person som alltid haft ett en önskan om att hjälpa människor att må bra. Efter flera år med arbete inom industrin valde Marie att följa sitt hjärta och utbildade sig till undersköterska. Marie kände därefter ett större driv att hitta något som kunde hjälpa människor mer på djupet att må bra. Hon valde därför att utbilda sig till PST-terapeut i Australien med en examen 2005. I dagsläget erbjuder Marie även coachning, enskilda samtal, gruppsamtal för familjer, arbetsgrupper.

En behandling består av tre behandlingstillfällen där klienten genomgår de tre behandlingarna inom tre veckor. Dessa tre behandlingarna är helt olika och alla behövs för att självläkningsprocessen ska starta och fortsätta. Dessa går också att genomföras tre dagar efter varandra.

När de tre behandlingarna har utförts startar en process för att få igång självläkningssystemet i det undermedvetna sinnet och denna håller på i cirka 18 månader. Ibland lite kortare och ibland lite längre tid. Vid första behandlingstillfället ifylls en blankett, vilka förändringar som klienten önskar i sitt liv.

 

Terapeuten förklarar hur sinnet fungerar. Förklaring görs hur en PST-behandling går till samt hur det går till att lösgöra de blockringar som klienten har bett om att få hjälp med.

 

Information ges till klienten om att det går att göra en fjärde behandling efter ett år eller när behov finns. En del klienter behöver ibland en extra behandling för att fortsätta sin självläkningsprocess. Fem månader efter att klienten har lämnat mottagningen sänds en blankett ut för att undersöka hur klienten mår och om processen i sinnet har startat.

Detta för att se om klienten redan har korrigerat en del eller samtliga av sina önskningar och de kryssade symtomen.

 

Barn från 10 år behandlas farmgånsrikt.

Samtalsterapi

Vill du veta mer om dig själv och hur ditt sinne fungerar så rekommenderas att du bokar tid för samtalsterapi. Fundera på vad det är som du vill prata om och skriv gärna ner funderingar eller frågor på ett papper så att du får ut så mycket som möjligt av ditt besök. Vid varje tillfälle bokas en timme åt gången.

För kontakt fyll i formulär nedan eller ring på telefon 073-200 70 77

Ex. Symtom

Diarré

Förstoppning

Matsmältningsbesvär

Orolig mage

Ängslan

Panikattacker/stress

Depressioner/utbrändhet

Smärta i ländrygg

Vidare...

Nackbesvär

Hudproblem

Huvudvärk/migrän

Sömnsvårigheter

Irritation

Ilska/sorg

Fobier

Svartsjuka, etc etc

Klientkommentarer

"Min panikångest försvann lite efterhand och efter sju månader var den helt borta!"

 

"Jag mår väldigt bra nu och eksemet i mina händer har nästan helt försvunnit! Tack så mycket för allt!"

 

"Bara några veckor efter din behandling klarade jag av att ensam cykla till affären och handla vilket jag inte fixat på flera år på grund av social fobi!"

 

"PST har gjort att jag känner mig trygg, harmonisk och numera alltid löser uppkomna konflikter. Har också fått en god självkänsla – har funnit mig själv!"

 

"Min migrän som jag haft sen barnsben och även medicinerat för är numera helt borta!"